Luciana

(fragment)

Eu știu… I know

        Știu că mă iubești chiar dacă negi. Știu că mă iubești chiar dacă fugi de mine. Știu… Numește-o dependență, numește-o obsesie, numește-mă cum vrei, dar știu că nu poți trăi fără mine. Mereu fugi dar mereu te întorci. Alerg ca o otravă prin venele tale, îți bântui nopțile ca o fantomă, îți luminez zilele ca un soare. Mă auzi cu fiecare bătaie a inima tale, mă guști cu fiecare picătură de apă, mă simți cu fiecare adiere de vânt, pentru că sunt a ta și totuși nu sunt! Și asta te înebunește, te face să fugi, să renunți. Dar te întorci de fiecare dată, pentru că mai vrei puțin din acest drog numit EU!

Ziua mă regăsești în orice femeie care trece pe stradă, care are părul ca al meu sau înălțimea mea, sau felul meu de a păși, sau … sau poate mai bine nu te mai gândești, întorci capul privind în altă parte și dai drumul la muzică, poate mă uiți. Dar și acolo cuvintele mușcă din inima ta, făcând-o să bată mai repede. Știu că mă urăști în aceste momente, cu aceeași patimă cu care mă iubești… pentru că încă îți ard buzele dorind sărutul meu, pentru că încă îți dorești brațele mele în jurul gâtului tău, iar asta îți face trupul să vibreze, să mă dorească din nou fierbinte în brațele tale. Sunt un drog în venele tale, făcând inima ta să explodeze…

Te provoc : Uită-mă !!!

Te provoc zâmbind pentru că știu că nu sunt o femeie pe care o poți uita ușor…

Sunt un spirit liber pe care nu l-ai îmblânzit niciodată, o inimă plină de iubire și atât de rebelă. Eu sunt iubirea necondiționată care nu a cerut nimic la schimb. Eu sunt o inimă pe care nu ai reușit s-o impresionezi cu nimic, pentru că te-a iubit așa cum ești. Un suflet care ți s-a dăruit de bună voie. Un trup care a stat la picioarele tale, cu libertatea de a se ridica oricând gata să plece.

Toate astea te-au speriat, te-au bulversat. Ai fugit, dar ai venit mereu înapoi să-ți primești porția de dragoste, fiindcă nimeni nu te-a iubit atât, fiindcă nimeni nu ți-a dăruit iubire fără să ceară ceva la schimb. Pentru că doar în brațele mele inima ta este liniștită, pentru că doar lângă mine te simți complet, pentru că doar sărutările mele îți aprind sângele, doar mângâierile mele îți mistuie trupul în flăcări, pentru că doar eu îți eliberez sufletul, doar eu îți răspund cu aceeași intensitate, pentru că sunt femeia ta, sunt drogul tău, sunt obsesia ta, sunt partea de suflet ce-ți lipsește și pe care nu o poți avea!

de Gabriela Mimi Boroianu

I know you love me even if you deny it. I know you love me even if you run away from me. I know .. Call it an addiction, call it obsession, you call me whatever you want, but I know you can not live without me. Always run but always you return. I run through your veins like a poison, night I haunt you like a ghost, I brighten your day, like the sun  . You hear me with every beat of your heart, you taste me with every drop of water, you feel me with every breath of wind, for I am yours, and yet I’m not! And this you make a crazy, makes you run, to give up .. but you return every time, because you want less of this drug named ME!

The day you find me in any woman who passing on the street, who has hair like mine or my height, or my way of steps or … or better you stop thinking, turn your head on elsewhere and let go of music maybe you can forget me .. But and there the  words , biting from your heart, a making it to beat faster .. I know you hate me at the moment, with the same passion that you love me … because still burning your lips wanting my  kiss , because you still want my arms around your neck and to makes your body vibrate, to want me hot again in your arms. I am a drug in your veins, making your heart explode …

I challenge you: Forget me!

I challenge you smiling  because I know that I am not a woman that you can easily forget …       I am a free spirit that you do not you never tamed, a heart so full of love , and so rebellious . I am unconditional love that has not asked for anything in return. I am a heart that you failed to impress with anything, because you loved as you are. A soul that gave  you  to  willingly. A body that was at your feet, with the freedom to pick up always ready to go ..

All that  scared you , you was confused  . You ran away .. but you always come back to get your fill of love, because nobody loved you so, because nobody gave you love without asking anything in return. Because only in my arms your heart is quiet,  because only with me  you feel complet, because only my kisses ignite your blood, just my  caressing  consume your  body in flames ,because only I  release your soul, just me answer you with the same intensity, because I’m your woman , I’m your drug , is your obsession, I am the lack part of your soul  and that you can not have it!

by Gabriela Mimi Boroianu

 

Un gând despre &8222;Luciana&8221;

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s